Hoppa till innehållet

Kontakt

 Har du frågor eller funderingar runt Green North, kontakta oss gärna. 

Projektorganisation

Ledningsgrupp

Professor vid Umeå universitet

Mats Tysklind

Professor vid Umeå universitet
Projektledare
E-post. mats.tysklind@umu.se
Tel. 070-586 69 99
Professor vid Luleå tekniska universitet

Anders Lagerkvist

Professor vid Luleå tekniska universitet
Bitr. projektledare
E-post. anders.lagerkvist@ltu.se
Tel. 0920- 49 19 08
Forskningsingenjör vid Umeå universitet

Lisa Lundin

Forskningsingenjör vid Umeå universitet
Projektsekreterare
E-post. lisa.lundin@umu.se
Tel. 090-786 88 53
Ekonom vid Umeå universitet

Birgitta Berglund

Ekonom vid Umeå universitet
Projektekonom
E-post. birgitta.k.berglund@umu.se
Tel. 090-786 51 68
Professor Luleå tekniska universitet

Jurate Kumpiene

Professor Luleå tekniska universitet
Samordnare aktivitet A3, T3-modellen
E-post. jurate.kumpiene@ltu.se
Tel. 0920 - 49 30 20
Creative director och VD Formsmedjan

Palle Andersson

Creative director och VD Formsmedjan
Strategi och ekonomisk ansvarig för A2
E-post. palle@formsmedjan.se
Tel. 0921 - 695 96
Biträdande professor vid Luleå tekniska universitet

Lale Andreas

Biträdande professor vid Luleå tekniska universitet
Projektsekreterare
E-post. lale.andreas@ltu.se
Tel. 0920-49 22 62
Platschef på Miljötekniskt Center AB

Erik Rosenbaum

Platschef på Miljötekniskt Center AB

E-post. erik.rosenbaum@mtcenter.se

Delprojektledare

Professor vid Luleå tekniska universitet

Jurate Kumpiene

Professor vid Luleå tekniska universitet
Delprojektledare A4:1:1 - Hållbar hantering av arsenikförorenade material
E-post. jurate.kumpiene@ltu.se
Tel. 0920 - 49 30 20
Professor vid Umeå universitet

Peter Haglund

Professor vid Umeå universitet
Delprojektledare A4:1:2 Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter
E-post. peter.haglund@umu.se
Tel. 090 - 786 66 67
Ägare D-tox

Per Leffler

Ägare D-tox
Delprojektledare A4:1:3 Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam.
E-post. per.leffler@gmail.com
Tel. 070-686 82 30
Forskningsingenjör vid Umeå universitet

Lisa Lundin

Forskningsingenjör vid Umeå universitet
Delprojektledare A4:1:4 Nya metoder för behandling av dioxinförorenad mark.
E-post. lisa.lundin@umu.se
Tel. 090 - 786 88 53
Professor vid Umeå universitet

Mats Tysklind

Professor vid Umeå universitet
Delprojektledare A4:1:5 Aktiv rening av förorenat vatten genom oxidation
E-post. mats.tysklind@umu.se
Tel. 070-586 69 99
Forskare vid Umeå universitet

Nils Skoglund

Forskare vid Umeå universitet
Delprojektledare A4:2:1 Effeltivt resursutnyttjande av massa- och pappersindustrins restslam.
E-post. nils.skoglund@umu.se
Tel. 090- 786 68 01
Universitetslektor vid Umeå universitet

Stina Jansson

Universitetslektor vid Umeå universitet
Delprojektledare A4:3:1 Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten.
E-post. stina.jansson@umu.se
Tel. 090-786 76 22
Biträdande professor vid Luleå tekniska universitet

Lale Andreas

Biträdande professor vid Luleå tekniska universitet
Delprojektledare A4:3:2 Förbättrad behandling för slaggrus och A4:3:3 Deponitäckning med grönlutsslam och aska
E-post. lale.andreas@ltu.se
Tel. 0920-49 22 62

Samverkansparter

Umeå universitet

Umeå universitet

Umeå

Umeå universitet är ett av landets största universitet. Här studerar 30 tusen studenter och lite fler än 4 tusen personer jobbar här. De jobbar som exempelvis lärare och forskare. Finns i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. www.umu.se

Luleå Tekniska Universitet

Luleå Tekniska Universitet

Luleå

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet. Här studerar 15 tusen studenter och här jobbar 2,8 tusen anställda. Finns i Luleå, Piteå, Skellefteå, Kiruna och Filipstad. www.ltu.se

Miljötekniskt centrum

Miljötekniskt centrum

Umeå

Miljötekniskt Center AB är ett nyetablerat företag vid Dåva industriområde i Umeå som bedriver forskning och utveckling inom miljöteknik. MTC utvecklar ny teknik inom avfallshantering, förorenad mark och förorenat vatten. www.mtcenter.se

Formsmedjan Strategisk kommunikation

Formsmedjan Strategisk kommunikation

Boden

Formsmedjan är en strategisk kommunikationsbyrå i Boden. Jobbar med allt från strategiska planer till visuell identitet, webb, mobilt, förpackningar, event m.m. www.formsmedjan.se

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra