Hoppa till innehållet

T3-projektet ger samverkan mellan akademi och företag

 

I korthet kan T3 beskrivas som ett kompetensutnyttjande mellan företag och akademi som skapar vinn-vinn-situationer.

T3 står för en arbetsmodell med tre former av strukturerad samverkan mellan  akademi och omgivande samhälle.

Det första T:et är Tellusprojekt som berör grundutbildningen där tvärdisciplinära team av studenter samverkar. Examensarbeten, praktik och projektkurser kan ingå i Tellusprojekt och de designas efter de behov som externa parter har. Individuella insatser utförs inom ramen för studenternas curricula inom områden som, exempelvis, teknik, juridik, ekonomi och naturvetenskap.

Det andra T:et står för T-doc där doktorander kan göra avgränsande uppdrag för att lösa de problem som företag identifierat. Det kan ske individuellt och i team beroende på problem. Uppgifterna behöver inte vara tydligt kopplade till avhandlingsarbetet, men erbjuder doktorander en möjlighet till nätverksbyggande utom akademin och metodisk träning. Företagen erbjuds ett mera kvalificerat stöd än via examensarbeten.

I vissa fall kan problem lösas snabbt genom nyttjande av befintlig kunskap, där kommer det tredje T:et in; de tvärdisciplinära seniorgrupperna.

Målet är att denna verktygslåda av samverkansformer, med fokus på miljötekniska lösningar, ska leda till effektivare problemlösningar och ett effektivare nyttjande av resurser och kompetens. Inte minst gäller det kostnadseffektiviteten eftersom externa behovsägare förväntas betala för direkta kostnader som uppstår. T3- koordinatorerna och deras kommunikativa förmåga och nätverk är nyckelresurser för innovationsplattformens framgång.

Kontakt

Jurate Kumpiene
Professor Luleå tekniska universitet, samordnare aktivitet A3, T3-modellen.
jurate.kumpiene@ltu.se
0920 49 30 20

Lisa Lundin
Forskningsingenjör vid Umeå universitet, projektsekreterare T3-modellen.
lisa.lundin@umu.se
090 786 88 53

 

Artikelforum T3

Fem studerande slaggjägare

31 okt 2017
Vi är en projektgrupp som läser sista året på civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå...

T3-modellen öppnade för samverkan

31 okt 2017
Genom T3-modellen har ett samverkansprojekt mellan SCA Obbola AB och studenter vid Umeå universitet kunnat genomföras. – T3 har gett studenterna...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra