Hoppa till innehållet

Nyheter

Racoon Miljöfilter hjälper till i saneringen av Sveriges största miljöskandal

16 oktober 2020
BT Kemi i Teckomatorp är ökänt ur en miljaspekt, då stora mängder gifter grävts ner i området. Nu ska området saneras och en del i detta arbete har...

Delegationen för cirkulär ekonomi presenterar förslag till regeringen

8 oktober 2020
Läs nyhet här. Läs förslagen här.   Källa: Delegationen för cirkulär ekonomi

Vinnova erbjuder innovationsstöd för små- och medelstora företag

2 oktober 2020
Med start torsdagen den 1 oktober kan etablerade små- och medelstora företag söka finansiering för projekt som har hög grad av innovation och är i...

Boden Type Data Center i samarbete för spillvärmeutnyttjande

23 september 2020
Det EU-finansierade projektet Boden Type DC som vunnit pris för sitt arbete med att minska datacenters miljöpåverkan har nu inlett ett samarbete...

Rag-Sells tar nästa steg inom fosforutvinning i Tyskland

23 september 2020
Green North partnern Ragn-Sells har kommit överens med Tyska Gelsenwasser om att att samverka ytterligare och planerar en anläggning för att...

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Återvinningsappen Tiptapp får rätt mot Stockholms stad

26 maj 2020
Under 2018 blev Tiptapp förbjuden av Stockholms stad då kommunen ansåg att enskilda som hjälper varandra med att forsla material till...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...

Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

25 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av sluttäckning med restprodukter från papperstillverkningDelprojektledare: Lale Andreas,...

Avrapportering: Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus

22 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.2. Förbättrad behandlingsmetod för slaggrusDelprojektledare: Lale Andreas, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet,...

Avrapportering: Effektivt resursutnyttjande av massa- och pappersindustrins restslam

20 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.2.1. Effektivt resursutnyttjande av massa- och pappersindustrins restslam genom förbättrad samförbränning – effektivare...

Flygaska som cementersättning?

20 maj 2020
 Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells som driver Ash2Salt projektet svarar i tidningen Process Nordic på en läsarfråga. "Kan inte flygaskan...

Avrapportering: Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten

19 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.1. Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vattenDelprojektledare: Stina Jansson, Kemiska...

Ny pilotanläggning ska utvinna kväve ur avloppsvatten

19 maj 2020
IVL tillsammans med företaget Ekobalans testar nu ny teknik för att utvinna kväve från avloppsvatten. Pilotanläggningen har byggs upp på Hammarby...

Avrapportering: Ny metod för behandling av förorenade jordar

18 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.1.4. Ny metod för behandling av förorenade jordarDelprojektledare: Lisa Lundin, Kemiska institutionen, Umeå...

Avrapportering: Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam

15 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.1.3 Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam Delprojektledare: Dr Per E. Leffler, D-Tox AB och Umeå...

Avrapportering: Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter

14 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.1.2. Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilterDelprojektledare: Peter Haglund, Umeå universitet....

BioInnovation - Risktagande och visionär utlysning

14 maj 2020
En ny ansökningsomgång av BioInnovations utlysning för Hypotesprövning - steg 1 är nu öppnad. Här kan projekt ansöka om 500 000 kr för att under...

Avrapportering: Hållbar hantering av arsenikförorenade material

11 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.1.1. Hållbar hantering av arsenikförorenade materialDelprojektledare: Jurate Kumpiene, Avfallsteknik, Luleå tekniska...

Norrlandsgjuteriet får stöd av Energimyndigheten för att förbättra energiåtgången

29 april 2020
Norrlandsgjuteriet som har sin bas i Robertsfors och gjuter järn har beviljats stöd från Energimyndigheten för att utreda hur spillvärme från...

Utlysning från RE:Source - Bidra till cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial

21 april 2020
Nu kan du söka stöd för genomförbarhetsstudier av lösningar inom cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial. Energimyndigheten, Vinnova...

Återblick till Green Norths konferens; Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden?

19 mars 2020
Den 13 mars arrangerade Green North tillsammans med Waste Refinery workshopen: Vad skall hända med avloppsslammet i framtiden. På workshopen ”Vad...

EU SME - Finansiering och rådgivning för små och medelstora företag

5 mars 2020
EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering.Kostnadsfri...

Green North knutna Umeåforskaren Venkata Krishna Kumar Upadhyayula på IVAs 100-lista: tema hållbarhet.

5 mars 2020
Listan uppmärksammar aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering,...

Green North öppnar nya dörrar när nytt projekt på Umeå Universitet sjösätts

5 mars 2020
Green North öppnar nya dörrar och kontaktnät. Ett projekt med forskare från Umeå Universitet som ska använda teknik utvecklad av NASA har nyligen...

Green North partnern Ragn-Sells storsatsar på behandling av flygaska

26 februari 2020
Ragn-Sells investerar 600 miljoner kronor i en ny anläggning för att behandla flygaska. Genom behandlingen kan man utvinna kaliumklorid,...

Återblick till workshopen - Från avfall till resurs

3 februari 2020
I slutet av januari 2020 arrangerade Green North tillsammans med Grön Teknik och Miljöekonomi workshopen från avfall till resurs. På workshopen...

Slamutredning har lämnat sitt betänkande till regeringen

17 januari 2020
Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnat sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen. Läs...

Ny teknik extraherar metaller från vatten i full skala

15 januari 2020
Green North partnern Ragn-Sells och deras delägda innovationsbolag Chromafora har på Ragns-Sells deponi i Robertsfors kommun framgångsrikt uppvisat...

Deltagande från Green North under SUM 2020

14 januari 2020
Green Norths biträdande projektledare Anders Lagerkvist medverkar som senior internationell rådgivare under SUM 2020, en vetenskaplig konferens om...

Green North fas 1 går mot sitt slut – blickar mot framtiden

10 januari 2020
EU-projektet Green North startade med målet att generera smart tillväxt och samverkan mellan företag, akademi och samhälle. Som innovations- och...

Mistra tillsätter ny VD

13 december 2019
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning,Mistra tillsätter en ny VD. Plats på VD posten tar Anna Jöborn som tidigare var chef på Havs-och...

Konferens 3 december: Resultatredovisning och workshop

4 december 2019
Från nya användningsområden av restmaterial till nya metoder för effektiv rening av vatten. Den 3 december pågick en spännande konferens där...

Sortify vinnare av Norrbottens miljöpris

20 november 2019
Norrbottens miljöpris delas ut till företag eller organisation som aktivt och framåtsyftande i samverkan med andra arbetar för ett hållbart...

Hållbarhetsranking av svenska börsbolag

14 november 2019
Aktuell Hållbarhets rhar rankat de svenska börsbolagens hållbarhetsarbete. Läs mer och titta på rankingen för olika kategorier här

Hybrit lyftes fram på UN Climate Action Summit

9 oktober 2019
SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom initiativet HYBRIT, deltog på UN Climate Action Summit i New York. Lyssna mer via SR här. Se och lyssna på...

Styrkorna i Sveriges miljöteknikexport – läs nya rapporten

30 september 2019
Energi- och resursåtervändning samt vattenkraft är två styrkor i den svenska miljöteknikexporten. Det visar en ny rapport från forskningsinstitutet...

Skatt på avfallsförbränning

18 september 2019
Regeringen avser införa en skatt på avfallsförbränning under 2020. Förslaget är en del av budgetpropositionen 2020. Förslaget ingår också i...

Bodens Energis nya kraftvärmepanna invigd

16 september 2019
Panna 18 med en investering om 800 miljoner kronor omvandlar energi från avfall till samhällsnyttig el och värme har nu invigts. Läs mer på...

Övergödningen i Östersjön har minskat

2 september 2019
Nivån av kväve och fosfor har minskat i Östersjön. Christoph Humborg, forskningschef på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet menar att bland...

Storaffär för Green North-partnern SpinChem

27 augusti 2019
Umeåföretaget SpinChem, samarbetspartner i Green North-projektet, har tagit hem ett stort samarbetsavtal med ett nordamerikanskt börsbolag.  – Det...

Finansieringsjakt för batterifabrik i nordnorge

22 augusti 2019
Det norska startupbolaget Freyr letar finanisering om 40 miljarder norska kronor för att bygga en batterifabrik i Mo i Rana. Läs mer hos Bloomberg...

Swedish Stirling gör elektricitet av industrins restgaser

16 augusti 2019
Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har utvecklad en metod som omvandlar industriella restgaser till klimatsmart elektricitet. Företaget har...

Rapport från IPCC om klimatförändringar och marken

8 augusti 2019
FN:s klimatpanel, IPCC, har släppt en rapport om klimatförändringar och marken. I den tar IPCC upp just hur markanvändning påverkar...

Northvolt fokuserar på återvinning

5 augusti 2019
Northvolt vill göra sig fri från beroendet av gruvnäringen och satsar stort på återvinning. Bolaget påbörjar byggnationen av sin batterifabrik i...

Overshoot Day – årets förnybara resurser är slut

30 juli 2019
Hur lång tid tar det innan vi förbrukat jordens förnybara resurser för i år? Den 29 juli inföll årets Overshoot Day – tidigare än någonsin. Det är...

Fortum Waste Solutions investerar i Boden

29 juli 2019
Fortum Waste Solutions har beslutat att bygga ett materialhanteringscenter där hantering och behandling av olika typer av avfall från industrin...

North Sweden Cleantech får fortsatt stöd

29 juli 2019
North Sweden Cleantech etablerades för 3 år sedan och har sedan dess skapat en hub som stödjer ca 100 företag inom cleantechområdet. Nu har hubben...

Universitet samarbetar för klimatet

28 juni 2019
Nu går 36 svenska lärosäten samman och skapar ett klimatramverk tillsammans. Universiteten och högskolorna ska sedan ta fram varsin konkret...

Uppdatering: Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten

24 juni 2019
Hur har det gått för delprojekten i Green North? Framöver kommer vi att publicera svar från delprojektledarna om var deras projekt befinner sig...

Boden och Umeå kommun bäst på klimatanpassning i norr

19 juni 2019
IVL Svenska Miljöinstitutet publicerar en ny ranking på vilka kommuner som är bäst på klimatanpassning i Sverige. I Västerbotten tog Umeå kommun...

RE:Source och Green North

13 juni 2019
Den 11 juni bjöd RE:Source tillsammans med Boden Business Park in företrädare från näringsliv, akademi och samhälle till föreläsningar och workshop...

Europeisk förbud mot engångsplast antaget

4 juni 2019
Europeiska rådet har antagit ett direktiv om att förbjuda vissa plaster för engångsbruk. De nya reglerna förbjuder användningen av vissa...

EUs pilotprojekt för datacenter publicerar livedata

29 maj 2019
Det Horizon 2020 finansierade projektet Boden Type Datacenter uppvisar nu data och nyckeltal kring bland annat demoanläggningens...

Framtidens smarta industrier ska diskuteras i Boden

24 maj 2019
Hur kan industrier dra nytta av varandras resurser – och hur ska den enes avfall bli den andres råvara? Den frågan ställs på Boden Business Park...

Uppdatering: Hållbar hantering av arsenikförorenade material

23 maj 2019
Hur har det gått för delprojekten i Green North? Framöver kommer vi att publicera svar från delprojektledarna om var deras projekt befinner sig...

Hybrit vinner Naturvårdsverkets miljömålspris

22 maj 2019
SSAB, LKAB och Vattenfall tilldelas priset för Hybrit. Läs mer om Hybritprojektet där målet är att tillverka stål utan kål här.  

Loop Rocks läggs ner

15 maj 2019
Det NCC ägda företaget Loop Industries läggs ner. Loop Industries bestod av bland annat den digitala Loop Rocks och betalningslösningen Hauly vilka...

Green North på möte hos NASA

13 maj 2019
Under slutet på mars till början på april var Green Norths Stina Jansson och Erik Rosenbaum på resa i USA för möten och studiebesök – bland annat...

Uppdatering: Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter

13 maj 2019
Hur har det gått för delprojekten i Green North? Framöver kommer vi att publicera svar från delprojektledarna om var deras projekt befinner sig...

Aktuell Hållbarhets miljörankning av Sveriges kommuner.

2 maj 2019
Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges kommuner för 2019 är nu presenterad. Sök på din kommun här Hela listan finner du här

Hybrit nominerat till pris

23 april 2019
Hybrit som är ett projekt av SSAB, LKAB och Vattenfall för att skapa stål på ett fossilfritt sätt, utan kol, har blivit nominerad till...

Nils Skoglund får pris av vetenskaplig akademi

17 april 2019
Umeåforskaren Nils Skoglund prisas av Skytteanska samfundet. Skoglund är, utöver sin tjänst som forskare på Umeå Universitet, även delprojektledare...

Green North-forskare får pris av vetenskaplig akademi

10 april 2019
Umeåforskaren Nils Skoglund prisas av Skytteanska samfundet. Skoglund tilldelas priset som går till en yngre välförtjänt forskare vid Umeå...

Lösning för att hantera slamproblemet kan snart vara verklighet i Sverige.

1 april 2019
Under mars månad samlades 35 stycken forskare och företrädare från näringsliv och samhälle i Umeå för att diskutera hur man kan använda...

Vätgasstation invigs i Umeå

1 april 2019
Första vätgastankstationen norr om Gävle för elfordon som nyttjar bränsleceller lanseras under våren 2019. Bakom detta ligger företaget Oazer som...

Batteriåtervinningstest på metallforskningsinstitutet Swerim

26 mars 2019
Den 26-27 mars 2019 så sker försök i industriell skala att separera och återvinna litium från förbrukade batterier genom smältreduktion. 20 ton...

Biokol projekt går in i slutfas

25 mars 2019
Projektet Bio4Steel går in i slutfasen. Under det treåriga projektet har man testat olika typer av biokol för att kunna tillverka stål utan fossila...

SAS i Ekots lördagsintervju om flygets roll i omställningen

18 mars 2019
SAS VD Rickard Gustafson intervjuas av Sveriges Radios Monica Saarinen kring flygets klimatpåverkan. Hör intervjun i Sveriges Radio här

Dag två av HTC-konferens i Umeå

15 mars 2019
Stort tack till alla som deltog under HTC-konferensen 13-14 mars! Torsdagen blev en fantastisk dag, med många samtal och nya tankar som väcktes....

Dag ett av HTC-konferens i Umeå

13 mars 2019
Nu rundar vi av första dagen av vår HTC-konferens, som sträcker sig mellan 13-14 mars. Under onsdagen var det akademiskt fokus. HTC står för...

Programchefen för klimatinnovationer inom EU besöker Norrbotten

26 februari 2019
Kirsten Dunlop, vd för EU:s största program för innovationer inom hållbarhet besöker Luleå.Samarbete och systemförändring är vad som behövs för att...

Så ska studenterna sopsortera rätt

26 februari 2019
Sedan tre år tillbaka håller Luleå MiljöResurs, Lumire, i ett projekt för att lära studenterna på Luleå tekniska universitet att källsortera rätt....

LKAB vill göra produkter av gruvavfall

20 februari 2019
LKAB gör en investering i en pilotanläggning i syfte att försöka bli en storproducent av råmaterial till bygg-gips, konstgödsel och sällsynta...

Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk startat vid Umeå universitet

19 februari 2019
Umeå universitet tillsammans med med Cementa AB, SMA Mineral AB, Nordkalk AB och Föreningen Mineralteknisk Forskning är parterna som utgör...

Slam från avloppet ska bli till gödsel

19 februari 2019
Hur kan man göra obrukbart rötslam från reningsverk till gödsel i parker? Det undersöker Per Leffler, delprojektledare i Green North-projektet...

Ny miljödirektör på Skogsindustrierna

13 februari 2019
Helena Sjögren bördig från Obbolla, Västerbotten tar över rollen som miljödirektör på Skogsindustrierna Skogsindustrierna är en...

Isabella Lövin ny miljöminister

30 januari 2019
Isabella Lövin tar rollen som miljö-och klimatminister i den nya regeringen. Hon får ansvar för både miljö-och klimatfrågor.   Läs...

Tekniken som ska stoppa arsenikförorening i naturen

30 januari 2019
Green North består inte enbart av akademi och professorer– utan också problemägare och entreprenörer. Företaget Geogen produktion är...

Northvolt och återvinning av litium i batterier

25 januari 2019
Återvinningen av litium i litiumjonbatterier är en av de svåraste utmaningarna att möta av när efterfrågan av metallen ökar på bred front...

Biokolsatsningar i mångmiljonklassen i Västerbotten

17 januari 2019
North Sweden Cleantech rapporterar att regeringens klimatsatsning klimatklivet har beviljat stöd till tolv biokolsanläggningar i Sverige, varav två...

Ulrika Modeér har tillträtt på UNDP

7 januari 2019
Ulrika Modéer har tillträtt som assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. UNDP är...

Rapport om materialanvändning ur ett värdeperspektiv

2 januari 2019
Rapporten Ett värdebeständigt svenskt materialsystem är framtagen av Material Economics i samarbete med Återvinningsindustrierna och...

Klimatkostnad som banktjänst

27 december 2018
Fintech start-upen Doconomy lanserar betalkortet och appen DO som räknar ut och visar klimatpåverkan från varje inköp – både i kilo koldioxid och i...

Klimattoppmötet i Katowice - nyhetsartiklar

17 december 2018
Klimattoppmötet COP 24 i Katowice, Polen avslutades och målsättningen var att ta fram en regelbok och ett system för att mäta...

IPCCs ordförande under COP24

14 december 2018
FN:s klimatpanel IPCC:s ordförande Hoesung Lee talade på klimattoppmötet COP24. Han adresserade världens regeringar att ta till sig av rapporten...

Cirkularitetsmått

10 december 2018
Crikularitetsmåttet C har framtagits i ett RE:Source projekt där syftet är att få fart på den cirkulära omställningen. Genom att skapa tydlighet...

Tre av fyra svenskar är villiga att betala mer för återvunnet

3 december 2018
En undersökning av SIFO på uppdrag av Ragnsells visar att 74% av svenskarna är beredda på att betala mer för en produkt producerad av återvunnet...

Biokol produceras i Harads

30 november 2018
Harads Arctic Heat riktar sig mot den metallurgiska industrin och erbjuder biokol där restprodukter från skogsavverkning genom syrefri förbränning...

COP24 - FN:s Klimatförändringskonferens

26 november 2018
Den 2-14 december 2018 går COP24 av stapeln i Katowice, Polen. COP24 är det informella namnet på den 24:e konferensen för parterna i Förenta...

Day One - Hållbarhetskonferens 12:e feb 2019

19 november 2018
Day One är en konferens som fokuserar på företagens affärsstrategiska hållbarhetsarbete. 2019-02-12 Luleå Temat för 2019 är Klimatledare och på...

Biobränsle till kommersiella flygbranschen

14 november 2018
Luleå tekniska universitet tillsammans med bland annat flybolagen SAS, BRA, Sveaskog och Smurfit Kappa Piteå har beviljats finansiering av...

Miljöpåverkan från svensk konsumtion - ny rapport publicerad

12 november 2018
Naturvårdsverket har presenterat en rapport  där miljöpåverkan från svensk konsumtion har kartlagts enligt PRINCE modellen "Policy-Relevant...

Racoon Miljöfilter blickar mot Australien

8 november 2018
Racoon Miljöfilter AB är ett familjeföretag beläget i Robertsfors, som arbetar med att rena luften fri från partiklar, bakterier, sporer och...

I Umeå finns framtidens testbädd

5 november 2018
Att skala upp och testa miljöteknik från labb till pilotanläggning – det är tanken med Miljötekniskt center, MTC, i Umeå. Här ska universitetens...

Projekt inom RE:Source för återvunnet material i konstruktioner

5 november 2018
Ett nytt strategiskt projekt inom RE:Source åsyftar till att främja återvunnet material i konstruktioner. Projektet heter: Ökad resurseffektiv...

RE:Source-dagen 2018

29 oktober 2018
RE:Source-dagen 2018 går av stapeln 21:a november på Fleminggatan 7, Stockholm. Dagen innehåller bland annat workshops, mingel och diskussion kring...

RE:Source lanserar testcheckar

25 oktober 2018
Entrepenörer och små- eller medelstora företag kan ansöka om testcheck från RE:Source för att genomföra tester i ett tidigt skede som ett led i...

Från aska till byggmaterial – så ska Lale få ordning på slaggruset

22 oktober 2018
När avfallet bränns i värmeverket i Boden bildas bottenaska. Bottenaskan, eller slaggruset som det heter, är ett miljöproblem – men skulle kanske...

Gneis vinnare av Luleå Business awards hållbarhetspris

22 oktober 2018
Gneis som tillverkar funktionskläder för barn vann 2018 års hållbarhetspris på Luleå Business Awards. Företaget strävar efter att producera...

Miljöteknik för tillväxt i Boden

16 oktober 2018
Thomas Fägerman har fått uppdraget att utveckla miljöteknikbranschen i Boden. Han kommer senast från Swerock och har lång erfarenhet från...

16 miljoner kronor till skogen

15 oktober 2018
Skogsstyrelsen delar ut 16 miljoner till Sveriges län för att förstärka skogens roll för tillväxten. Syftet med satsningen enligt Skogsstyrelsen är...

TippTapp och lagen

10 oktober 2018
Den populära delningsappen TippTapp har av Stockholm Stads miljö-och hälsokyddsnämnd förbjudits. TippTapp förmedlar och hjälper privatpersoner att...

Ny rapport från IPCC varnar för 2 graders ökning

8 oktober 2018
FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) släppte en ny rapport som varnar för allvarliga konsekvenser för planetens framtid...

Green North växlar upp och välkomnar Erik Rosenbaum

28 september 2018
Green North har lagt i en extra växel och anställt Erik Rosenbaum för att stärka länken mellan näringslivet och akademin för ökad samverkan och...

Ikem vill se tydliga mål från delegationen för cirkulär ekonomi

24 september 2018
Ikem, branschorganisation för industriföretag inom branscherna kemi-, plast-, raffinaderi- och läkemedelsindustrier skriver i ett inlägg på Aktuell...

PFAS kan vara skadligare än vad man tidigare trott

18 september 2018
Toxikologen Mattias Öberg berättar för P4 Gotland att riskerna kopplat till PFAS kan ha underskattas. Bland annat baserat på ny forskning från...

Nya villkor för avfallsbehandling införs av EU-Kommissionen

13 september 2018
EU-kommissionen har antagit och publicerat nya miljövillkor för större avfallsbehandlingsanläggningar. Återvinningsindustrierna beskriver de nya...

Åsa Domeij leder Delegationen för cirkulär ekonomi

10 september 2018
Innan valet beslutade regeringen att tillsätta Delegationen för cirkulär ekonomi som bland annat har som uppgift att ta ställning till eventuella...

C-Green beviljas stöd på 22,7 miljoner för biobränslelösning

5 september 2018
C-Green Technology har beviljats stöd på 22,7 miljoner av Energimyndigheten för att bygga en fullskalig anläggning för att omvandla industriellt...

Innovation - podcast om cirkulär ekonomi

5 september 2018
Innovation är en Podcast från Vinnova som handlar om cirkulär ekonomi.Samtalen kretsar kring hur vi kan bygga en ekonomi som använder jordens...

Vinnovas nya generaldirektör om prioriterade områden

5 september 2018
Darja Isaksson är ny generaldirektör på Vinnova sedan den 20:e augusti 2018.Hon har en bakgrund som konsult och strateg och har regeringens...

Dåva kraftanläggning kan bli testanläggning för minusutsläpp

27 augusti 2018
Annie Lööfs klimatnyhet på Centerpartiets valkonvent var en miljardsatsning på minusutsläpp, en satsning för att minska koldioxidutsläpp. En av de...

Sök finansiering för att testa din idé genom RE:Source

27 augusti 2018
Under hösten 2018 kommer RE:Source att erbjuda ett antal testcheckar med två olika inriktningar som idébärare, entreprenörer och små och medelstora...

Miljökonferens Svemin Luleå

20 augusti 2018
2018 arrangeras Svemins miljökonferens i Luleå den 2-3 oktober. 2 oktober: Konferensdag på Kulturens hus i Luleå, i år med fokus på innovation3...

Partierna och hållbarhetsutmaningarna

20 augusti 2018
Dagens Nyheter och Aktuell Hållbarhet har gått igenom partiernas förslagna åtgärder kopplat till miljö och hållbarhet inför höstens Riksdagsval. 13...

Kommunmedborgarna föredrar återvunnet

13 augusti 2018
Sifo har på uppdrag av Ragn-Sells undersökt kommunmedborgarnas inställning till att kommunerna vid offentliga upphandlingar ska prioritera...

SGI leder utredning om negativa utsläpp av växthusgaser

6 augusti 2018
Åsa-Britt Karlsson generaldirektör vid Statens geotekniska institut har fått i uppdrag av regeringen att leda utredningen om negativa utsläpp av...

Slamutredning på bordet för regeringen

6 augusti 2018
Regeringens utredning ska ta fram förslag på förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark samt krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam....

Lagrat slam blir en resurs

26 juni 2018
25 000 ton slam produceras årligen vid de svenska masugnarna för malmbaserad råjärnstilverkning. Med ett bättre utnyttjande av slammet så skulle...

Första spadtaget mot fossilfri stålproduktion

25 juni 2018
Statsminister Stefan Löfvén var på plats tillsammans med miljöminister Isabella Lövin och företrädare för Hybrit i Luleå för att markera starten på...

HaV släpper slutrapport om rening av avloppsvatten

19 juni 2018
HaV (Havs och vattenmyndigheten) har på uppdrag av regeringen under åren 2014-2017 finansierat olika projekt för utveckling av reningsteknik i...

Jurate renar arsenikförorenat grundvatten

15 juni 2018
För Jurate Kumpiene stod miljöfrågorna tidigt i centrum. För att kunna påverka, förbättra och förändra utbildade hon sig till miljöingenjör.- Green...

Så duktiga är Luleåborna på att återvinna

7 september 2018
Luleåborna har ökat sin plaståtervinning med hela 100 ton från år 2015 till 2017. Det säger Per-Anders Adolfsson från Luleå MiljöResurs, det...

Internt test artikel

12 juni 2018
Det är en test artikel som visas bara i intranätet.

Peter skyddar grundvattnet genom barriärer

12 juni 2018
Peter Haglunds projekt med renande barriärteknik vid Domsjö industriområde i Örnsköldsvik går vidare sedan barriärerna installerats under...

Indien förbjuder engångsartiklar av plast

11 juni 2018
Indien utlovade i samband med FNs World Environment Day 5:e juni 2018 att få bukt med sina problem kopplat till plastartiklar med...

Pappersflaska för framtiden

11 juni 2018
En träfiberbaserad flaska för kolsyrade drycker utvecklas nu i Danmark av svenskt trä. Tanken är att ersätta alla de glas och plastflaskor som inte...

Anders en nestor i miljöteknik

7 juni 2018
Han halkade in på avfallsforskning genom en slump, men efter ett hundratal projekt är Anders Lagerkvist en välkänd profil i miljöteknikkretsar.-...

Ansökan till utmaningsdriven innovation Vinnova

7 juni 2018
Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) vill genom bred samverkan hitta lösningar för att möta vår tids stora globala samhällsutmaningar....

Hållbart bränsleföretag från norr uppmärksammas

5 juni 2018
Skellefteåbaserade Eco-Oil mål är att lyckas framställa 100% förnybar och koldioxidneutral bensin, diesel och flygbränsle. Baserat på...

Nya utlysningar från RE:Source- Hållbar materialanvändning & resurseffektivitet

5 juni 2018
Två utlysningar på temat hållbar materialanvändning är öppnade. Utlysningarna riktar sig till projekt som riktar sig till demonstrationsprojekt för...

Avfallsmängderna ökar i högkonjunktur

29 maj 2018
Avfall Sverige presenterar nu statistik över hushållsavfall för 2017. Avfallsmängderna ökar med 2,5% jämfört med 2016-års siffror. En stor del av...

Debattartikel i Ny teknik från North Sweden Cleantech

28 maj 2018
Susanne Lindström, North Sweden Cleantech skriver i Ny Teknik om norra Sverige som den plats där miljöteknikens framtid finns:"Det krävs mer...

Nationellt skogsprogram på plats

21 maj 2018
Regeringen har fattat beslut om ett Sveriges första nationella skogsprogram. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska...

Swedishcleantech.com ska förbättra den internationella marknadsföringen

18 maj 2018
Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av tillväxtverket lanserar webbsidan www.swedishcleantech.com vilket åsyfter till att öka marknadsföringen av...

Vårmöte för nästa steg

16 maj 2018
EU-projektet Green North har nu varit en verklighet i ett och ett halvt år och gick i samband med vårmötet in i nästa fas och ser med tillförsikt...

EU:s koldioxidutsläpp fortsätter att öka

14 maj 2018
Statistik från myndigheten Eurostat visar att EU:s koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen har ökat med i snitt 1,8 procent mellan...

Utlysning av medel för innovativa lösningar inom marksidan

26 april 2018
Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) som drivs av Sveriges goetekniska institut är ett utvecklingsprogram för förorenade...

Vinnova utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi

26 april 2018
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift  att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för...

Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

23 april 2018
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har kommit överens om ett utökat samarbete inom bioekonomi....

Biogas får ökat stöd under 2018

16 april 2018
Regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av svenskproducerad biogas utökas med 270 miljoner kronor under...

Ny nationell handlingsplan för radon

9 april 2018
Sveriges geologiska undersökning lanserar tillsammans med sex andra statliga myndigheter en plan för att minska skaderisken av radon för...

Sverige når inte miljömålen

5 april 2018
Naturvårdsverket har publicerat sin årliga uppföljning av uppfyllandet av Sveriges nationella miljömål - med fokus på statliga insatser.  Av 16...

Bil som går att återvinna

26 mars 2018
På Eindhoven University of Technology har en bil framtagits som till 90% skall gå att återvinna. Materialet är till stor del sprunget från...

Sverige mötesvärd inför förhandlingar om ett globalt kemikalieavtal

19 mars 2018
Representanter från en rad länder träffades i Stockholm mellan den 12:e -15:e mars för en global konferens avseende hanteringen av kemikalier och...

El ersätter kol och ska göra SSAB fossilfritt

19 mars 2018
Ståljätten SSAB ska vara fossilfritt till år 2045. Tillsammans med LKAB och Vattenfall går man vidare med högteknologiprojektet Hybrit. SSAB...

Hypermodern slammottagning i Luleå

15 mars 2018
En ny hypermodern anläggning för slammottagning ger Stena Recycling i Luleå helt nya miljömöjligheter. Det är Stena Recycling som driver projektet...

Stor aktivitet i samtliga projekt

15 mars 2018
Demonstrationsprojekten i Green North går fortsatt framåt med olika aktiviteter i olika projekt. I projektet med biokol från slam har en 20L...

Första rapporten från Klimatpolitiska rådet

15 mars 2018
Det nyligen inrättade Klimatpolitiska rådet har presenterat sin första rapport. Rapporten presenterar rådets ledamöter och uppdrag, som en del av...

Skogsrester förvandlas till flygbränsle

12 mars 2018
Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samarbete med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, i en förstudie hittat en lösning som innebär...

Koldioxid importeras för forskning

2 mars 2018
Forskare vid Luleå Tekniska Universitet ska importera koldioxid från Polen och Spanien. Projektet är ett led i forskningen kring växthusgasen och...

Klimatpolitiska rådets första rapport

26 februari 2018
Det nyligen inrättade Klimatpolitiska rådet har släppt sin första rapport. Rapporten presenterar rådets ledamöter och uppdrag, som en del av...

Avancerad forskning om avloppsslam

22 februari 2018
I en avhandling har kemisten och datavetaren Cathrin Veenaas vid Umeå universitet forskat om hur okända föroreningar i avloppsslammet kan...

Boka in utlysning den 19 juni

22 februari 2018
2018 års forskningsutlysning inom förorenade områden öppnar den 19 juni 2018. Årets utlysning får en inriktning som skiljer sig från tidigare...

Massor av plast i havet

19 februari 2018
Forskare på Göteborgs Universitet har undersökt hur mycket plast som släpps ut från industrierna i Stenungsund. Det visar sig att flera ton...

Stina forskar hela vägen till Mars

9 februari 2018
Det tar ett år att resa till Mars – och det samlas stora mängder av avfall under tiden. Umeåforskaren Stina Jansson hjälper NASA att lösa...

Förslaget: Förbjud 200 PFAS-ämnen

6 februari 2018
Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, ska förbjudas i hela EU. Orsaken är att de är extremt...

Smart City Sweden – ett skyltfönster

6 februari 2018
I maj 2017 invigdes den nationella export- och investeringsplattformen Smart City Sweden. Regeringssatsningen som drivs av IVL Svenska...

Cirkulera mer ger Sverige miljarder

25 januari 2018
Stora ekonomiska värden går förlorade varje år på grund av att utslitna material och produkter inte används resurseffektivt. Det fastslår en...

Fossila bränslen kan bli gröna

25 januari 2018
Ny upptäckt kan omvandla fossila bränslen till gröna. Det är forskare vid Ohio State University som har lyckats skapa en process som innebär att...

Vinnova utlyser samarbete med Tyskland

25 januari 2018
Vinnova finansierar samarbetsprojekt mellan svenska och tyska små och medelstora företag. Projekten ska handla om industriell forskning eller...

Birgitta håller koll på siffrorna

15 januari 2018
Birgitta K Berglund håller inte bara ordning på ekonomin vid den kemiska institutionen – Umeå Universitets största. Hon är även Green Norths...

Gamla kläder blir till nya

15 januari 2018
Företaget Re:newcell i Kristinehamn är först i världen med att skapa nya textilfibrer av 100 procent återvunnen bomull.En första fabrik har...

Norge vill utvinna metaller från flygaska

15 januari 2018
Det mesta av det hushållsavfall som förbränns blir till vattenånga och koldioxid. Restprodukter blir även  bottenaska och flygaska, där flygaskan...

El ersätter kol och ska göra SSAB fossilfritt

2 januari 2018
Ståljätten SSAB ska vara fossilfritt till år 2045. Tillsammans med LKAB och Vattenfall går man vidare med högteknologiprojektet Hybrid. SSAB...

Reviderad nationell avfallsplan

5 januari 2018
Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en reviderad nationell avfallsplan och ett avfallsförebyggande program för perioden...

Kulkvarn löser dioxinrening av jord

28 december 2017
Målet är att sänka dioxinhalten i jord. En kulkvarn ser ut att bli den lösning som problemet kräver. Nu går försöken från laboratoriemiljö till...

Luleå MiljöResurs ska sluta cirkeln

7 december 2017
Cirkeln Ska Slutas, CSS, är ett projekt som Luleå MiljöResurs driver mot studenterna på Luleå Tekniska Universitet – som, lindrigt sagt, är dåliga...

Cecilia exarbetade med återbruk

6 december 2017
Examensarbetet om återbruk blev även till ett samarbete med Luleå MiljöResurs för LTU-studenten Cecilia Crampelle. Cecilia studerade miljöteknik...

Höstmöte för framtiden

23 november 2017
Green North har ett år på nacken. Nu spänner EU-projektet bågen mot konkretiserande av det unika samverkansarbetet mellan den akademiska världen,...

Fem studerande slaggjägare

31 oktober 2017
Vi är en projektgrupp som läser sista året på civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet. Kursen ”Energitekniskt...

T3-modellen öppnade för samverkan

31 oktober 2017
Genom T3-modellen har ett samverkansprojekt mellan SCA Obbola AB och studenter vid Umeå universitet kunnat genomföras. – T3 har gett studenterna...

Prover tagna vid deponianläggningen i Obbola

27 juni 2017
I början av juni togs det prover vid provytorna vid SCA:s pappersbruk i Obbola. Detta är en del i projektet för framtida eventuell användning av...

Green North

22 juni 2017
Om Green North Green North vill generera smart tillväxt och samverkan genom att samla regionala tillgångar vid en gemensam miljöteknisk...

Uppstartsmöte i Umeå

30 oktober 2016
Uppstartsmöte i Umeå 18-19 oktober Uppstartsmöte med två dagar konferens i Umeå. Alla deltagare fick möjlighet att lära känna varandra. Vi gick...

Vid invigningen knöts det band.

31 oktober 2016
Invigning av Green North På tisdagen startade invigningen av Green North på MTC – Miljötekniskt center i Umeå. Invigningen lockade ett 50-tal...

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra