Hoppa till innehållet
4 december 2019

Konferens 3 december: Resultatredovisning och workshop

Från nya användningsområden av restmaterial till nya metoder för effektiv rening av vatten. Den 3 december pågick en spännande konferens där demonstrationsprojekten inom Green North presenterades och diskuterades.

Green North har utvecklat en test och demonstrationsmiljö för nya miljötekniska innovationer som syftar tilll ökad smart tillväxt genom samverkan. Projektet skapar kunskapsbryggor och är en samverkansplattform för företag, akademi och samhälle i norra Sverige.

Den 3 december blev det dags att gå igenom de nio test- och demonstrationsprojekt som genomförts de senaste åren  och diskutera resultat och lärdomar från dessa. Under dagen presenterade respektive delprojektledare projekten och vad de viktigaste resultaten. Dessutom diskuterades resultaten i ett mer långsiktigt perspektiv och hur man kan ta nästa steg i teknikutvecklingen. Viktigt var också att reflektera över hurolika samverkansformer fungerat och vilka lärdomar detta ger för framtiden.

Projektledare Mats Tysklind från Umeå universitet började dagen med att hälsa besökarna välkomna, berätta om Green North, projektets syfte och tillvägagångssättet.

Dagen utgick från T3-modellen och demonstrationsprojekten, där Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet berättade om T3-modellen och hur den åsyftar att förbättra samverkan mellan akademi och näringsliv .

Inledningsvis presenterades två exempel på samverkan som varit mycket givande för alla inblandade parter.

Petter Eriksen Edin från Future Ordering berättade hur de använt sig av studenter för att lösa uppkomna problem som ingen tidigare stått inför.

– Green North har identifierat samma problem som vi i att överbrygga ”Death Valley of Ideas” och hur man förkortar tiden till marknad, sade han.

Lösningen för Future Ordering var att samarbeta med studenter från LTU för att hitta lösningarna.

Johan Aldrin på Lundqvist Trävaru hade en liknande erfarenhet med att arbeta med studenter. Det har kortat tiden från idé till köp genom att erbjuda möjlighet för kunden själv att bygga sin husmodell på hemsidan, se priset och sedan ha möjlighet att skriva ut ritningen för att ansöka om bygglov, berättade han för åhörarna:

– Studenterna lyckades översätta idén till kod.

Samarbetet mellan studenter och Lundqvists Trävaru har sedan 2015 lett till 4 anställningar.

 

Därefter tog presentationerna för de nio olika delprojekten vid.

Presentationerna för de olika delprojekten kommer att publiceras här nedan löpande. 

Jurate Kumpiene, LTU: Hållbar hantering av arsenikförorenade föremål.

Mats Tysklind, UmU: Aktiv rening av förorenat vatten genom avancerad oxidation.

Peter Haglund, UmU: Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter.

Lisa Lundin, UmU: Nya metoder för behandling av mark.

Per Leffler D-tox: Kostnadseffektiv klimatneutral kolbaserad behandling av rötslam.

Anna Strandberg, UmU: Effektivt resursutnyttjande av massa och pappersindustrins restslam-fosforåtervinning och reduktion av askrelaterade problem genom samförbränning.

Stina Jansson, UmU: Adsorbenter från biobaserat avfall för behandling av förorenat vatten.

Lale Andreas, LTU, Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion samt Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus

Dagen avslutades med diskussioner om TRL (Technichal Readiness Level), hur projekten har utvecklats och var teknikspåret står i dag. Kortfattat kan utfallet  sammanfattas som att projekten i sin helhet utvecklats väl, men att också andra yttre faktorer spelar stor roll kring när och hur olika tekniker tar steget till kommersialisering.

Därefter följde en avslutande diskussion om vad  Green North-projektet , vad harfunkat bra och vad som funkat mindre bra – och hur ett framtida samarbete mellan företag, akademi och samhälle kan kalibreras ytterligare för bästa möjliga utbyte och resultat. Mötet var överens om att vikten av en innovations- och resursplattform som Green North där människor möts och där kunskap, behov, problem och möjligheter inom området får dela plats och genomlysas från olika infallsvinklar.


Fler artiklar

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...

Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

25 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av sluttäckning med restprodukter från papperstillverkningDelprojektledare: Lale Andreas,...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra