Hoppa till innehållet
Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt
26 juni 2020

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i samverkan mellan företag och universitet. Green North är i slutet av denna etableringsfas och håller nu på att sammanfatta resultat och erfarenheter inför framtiden.

Läs projektledare Mats Tysklinds tankar här.

När man ser på helheten är det helt klart så att Green North uppnått sina mål och sättet att samverka runt nya idéer ger mycket för alla medverkande parter.

Jag har som forskare alltid velat se forskningen i ett större sammanhang och inte minst att den kan komma till nytta. Mitt ämnesområde miljökemi/miljöteknik drivs också av frågor om hur man kan lösa problem. Att jag hamnade där jag är nog ett tidigt intresse för miljö och naturvetenskap och teknik i stort. Att nu ha förmånen att vara projektledare för Green North kombineras allt detta på ett mycket på ett mycket intressant och stimulerande sätt.  

Green North har genomfört ett antal demonstrations- och innovationsprojekt med varierande teknisk mognadsgrad. Projekten har gett möjligheter att pröva olika sätt till samverkan och har gett många spännande resultat inom olika teknikspår. För att nämna några exempel har två projekt undersökt filtermaterial som kostnadseffektiv metod att begränsa spridning av metaller och organiska föroreningar i grundvatten. Nya filtermaterial och kombinationer av material har undersökts i fältförsök och visat att dessa kan tillämpas i större skala för att begränsa eller eliminera föroreningsspridning. Kostnaderna kan påtagligt minskas jämfört med konventionell teknik.

Ett projekt har visat möjligheten att rena vatten genom ny metod för avancerad oxidation med mycket lovande resultat. Ett annat projekt har undersökt möjligheterna att utveckla nya typer av designade kol genom s.k. hydrotermisk karbonisering (HTC-tekniken). Således många spännade resultat där vissa tekniker nu kan gå in i uppskalningfas och några hela vägen till kommersialiseringsfas. Läs mer om resultat från projekten under avrapportering på hemsidan.

Vi har lärt oss mycket och självklart också erfarenheter om hur saker kan göras bättre. Olika typer av samverkan har skett genom den s k T3-modellen. Teknikutveckling tar tid och alla inblandade parter måste ha den uthållighet som krävs. Vidare så krävs speciellt i uppskalningsfasen investeringar som vi lyckats lösa genom medverkande parter eller annan offentlig eller privat finansiering.

Projektet har lyckats mobilisera offentliga medel men ytterligare kontakter med privata investerare i ny miljöteknik bör på sikt ökas. Det finns också inbyggda hinder i hur samverkan mellan universitet och omgivande samhälle och företag kan bedrivas. Mer finns att göra här inte minst om universiteten ska vara en aktiv part i utveckling mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle i linje med uppsatta hållbarhetsmål. 

Samverkan är lösningen och vi i norra Sverige har de bästa förutsättningarna för detta!

Under sommaren och hösten kommer Green North summera sina erfarenheter och utveckla ett erbjudande för framtida verksamhet. Vi kommer att presentera detta under tidig höst. Efter en mycket annorlunda vår går vi nu mot sommar och vill önska er alla en välförtjänt semester. Hoppas på fortsatt gott samarbete och håll utkik efter kommande aktiviteter där tidigare partners och nya intresserade är välkomna!

 

Ha en bra sommar!

Mats Tysklind,
projektledare Green North


Fler artiklar

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...

Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

25 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av sluttäckning med restprodukter från papperstillverkningDelprojektledare: Lale Andreas,...

Avrapportering: Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus

22 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.2. Förbättrad behandlingsmetod för slaggrusDelprojektledare: Lale Andreas, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet,...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra