Hoppa till innehållet
I Umeå finns framtidens testbädd
5 november 2018

I Umeå finns framtidens testbädd

Att skala upp och testa miljöteknik från labb till pilotanläggning – det är tanken med Miljötekniskt center, MTC, i Umeå. Här ska universitetens och forskarnas kunskap möta kundernas behov.

Utanför Umeå, i en kontorsbyggnad med tillhörande industrihall på Dåva industripark, ligger Miljötekniskt center. Tanken med Miljötekniskt center är att kunna testa resultat från labb, skala upp dem och hitta tillämpningar för miljöteknik eller miljöproblem som företag brottas med. 

– MTC är tänkt att vara en testbädd, någonstans mittemellan till exempel lärosäten eller RISE (Research institutes of Sweden) och företagen, säger Erik Rosenbaum, platschef på MTC.

Rosenbaum är den som ansvarar för lokalerna och för projekten som bedrivs. Han ska se till att de fortlöper som de ska, men också inleda nya projekt och komma med nya idéer och samarbeten. Han är också den som för Green North-projektets räkning sammanför universitetens forskare med företag i behov av nya miljötekniska lösningar.

Miljötillstånd möjliggör
I MTC:s industrihall finns fem olika sektioner där lika många, förhållandevis stora, projekt kan bedrivas samtidigt. Dessutom finns det en stor asfalterad yta utanför byggnaden, där man kan bedriva verksamhet utomhus eller bygga ut för de verksamheter man vill ha skilda från andra. 

MTC har fyra fokusområden: miljöteknik, avfall, vatten och mark. Anläggningen har många av de miljötillstånd som krävs för att bedriva verksamhet med miljöfarliga ämnen på plats. Mindre och medelstora företag kan till exempel göra olika tester utan att behöva skaffa alla tillstånd själva.

– Så länge man håller till på MTC, vilket är en rätt så stor yta, så kan man pyssla med miljö och konkreta miljöfrågor och experimentera i en rätt så stor skala, fast på labbskala, säger Rosenbaum.

Testat skydd av skogsplantor
Ett företag har testat att skydda skogsplantor från att bli angripna genom att spreja en form av polymer, en gummiblandning, på trädtopparna. När knopparna kom och förgrenades skulle gummit och plasten falla ner på marken.

– I teorin skulle detta inte kunna läcka ut några farliga ämnen, men företaget ville se om det här stämde. De tog därför ett jordprov med en massa utav sådant gummi och plast, lade ner den i en container fylld med vatten och lät den sedan stå på MTC. Sedan mätte man vattnet för att se om det hunnit laka ur något under ett år, vilket det visade sig inte göra. 

– Det var ett relativt enkelt och billigt sätt för det här företaget att visa att det var ofarligt för naturen.

Vill växa
Rosenbaum ser ljust på framtiden för MTC. Framför allt hoppas han att anläggningen ska kunna expandera, med fler projekt och fler anställda.

–  Det finns ett behov av att jobba cirkulärt och med återvinning. Resurserna som finns i världen är begränsade, samtidigt som man också måste lösa problem kring exempelvis sopor. Och just MTC har förmågan att jobba med och kunna ta tag i sådana frågor. Så det är spännande!


Fler artiklar

Dag två av HTC-konferens i Umeå

15 mars 2019
Stort tack till alla som deltog under HTC-konferensen 13-14 mars! Torsdagen blev en fantastisk dag, med många samtal och nya tankar som väcktes....

Dag ett av HTC-konferens i Umeå

13 mars 2019
Nu rundar vi av första dagen av vår HTC-konferens, som sträcker sig mellan 13-14 mars. Under onsdagen var det akademiskt fokus. HTC står för...

Så ska studenterna sopsortera rätt

26 februari 2019
Sedan tre år tillbaka håller Luleå MiljöResurs, Lumire, i ett projekt för att lära studenterna på Luleå tekniska universitet att källsortera rätt....


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra