Hoppa till innehållet
25 oktober 2018

RE:Source lanserar testcheckar

Entrepenörer och små- eller medelstora företag kan ansöka om testcheck från RE:Source för att genomföra tester i ett tidigt skede som ett led i kommersialisera en produkt eller tjänst.

Testcheckarna kan ansökas till en summa om max 75 000 kr och får inte utgöra mer än en tredjedel av projektets totala budget.

Följande krav ställs på det sökande företaget:

 • Företaget ska vara registrerat i Sverige och ha ett svenskt organisationsnummer.
 • Företaget och testmiljöleverantören får inte vara en och samma organisation i en enskild ansökan.
 • Produkten/tjänsten ska ha anknytning till något av RE:Sources tre huvudutmaningar (Resurseffektivt samhälle, Hållbar materialförsörjning, Hållbart energisystem).

Läs mer hos RE:Source


Fler artiklar

Racoon Miljöfilter hjälper till i saneringen av Sveriges största miljöskandal

16 oktober 2020
BT Kemi i Teckomatorp är ökänt ur en miljaspekt, då stora mängder gifter grävts ner i området. Nu ska området saneras och en del i detta arbete har...

Delegationen för cirkulär ekonomi presenterar förslag till regeringen

8 oktober 2020
Läs nyhet här. Läs förslagen här.   Källa: Delegationen för cirkulär ekonomi

Vinnova erbjuder innovationsstöd för små- och medelstora företag

2 oktober 2020
Med start torsdagen den 1 oktober kan etablerade små- och medelstora företag söka finansiering för projekt som har hög grad av innovation och är i...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra