Hoppa till innehållet
19 maj 2020

Ny pilotanläggning ska utvinna kväve ur avloppsvatten

IVL tillsammans med företaget Ekobalans testar nu ny teknik för att utvinna kväve från avloppsvatten. Pilotanläggningen har byggs upp på Hammarby Sjöstadsverk och förhoppningen är att tekniken ska kunna användas på fler reningsverk i Sverige.

Läs mer om tekniken och pilotanläggningen hos IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Green North arrangerade en workshop 13 mars, 2020 om vad som ska hända med avloppsslammet i framtiden. 
Intresserad? Läs mer och se videos från workshopppen här.


Fler artiklar

Återvinningsappen Tiptapp får rätt mot Stockholms stad

26 maj 2020
Under 2018 blev Tiptapp förbjuden av Stockholms stad då kommunen ansåg att enskilda som hjälper varandra med att forsla material till...

Flygaska som cementersättning?

20 maj 2020
 Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells som driver Ash2Salt projektet svarar i tidningen Process Nordic på en läsarfråga. "Kan inte flygaskan...

BioInnovation - Risktagande och visionär utlysning

14 maj 2020
En ny ansökningsomgång av BioInnovations utlysning för Hypotesprövning - steg 1 är nu öppnad. Här kan projekt ansöka om 500 000 kr för att under...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra