Hoppa till innehållet
Återblick till workshopen - Från avfall till resurs
3 februari 2020

Återblick till workshopen - Från avfall till resurs

I slutet av januari 2020 arrangerade Green North tillsammans med Grön Teknik och Miljöekonomi workshopen från avfall till resurs.

På workshopen ”Från avfall till resurs” diskuterades hur vi på ett bättre sätt ska nyttja de resurser som finns i samhället och bidra till en lägre miljö- och klimatpåverkan. Frågeställningar som kom upp var bland annat

 • vad ska vi göra för att kunna påverka de som stiftar lagar för att få lagar som gynnar cirkulär ekonomi?
 • vad krävs för att få en förändring i beteenden hos befolkningen som gör att vi använder våra resurser under en längre period, från individnivå till samhällsnivå?

 

Här nedan kommer löpande de presentationer i presentations och videoform som hölls under dagen. 

Creating a circular economy for aggregates - Swedish initiatives and international examples;Carl Zide, Massbalans Sverige 

Sweden taking care of UK´s waste, isn´t that just rubbish; Sef Meens-Eriksson, Cere, Umeå University

Turning waste into resources, Mar Edo, RISE

 The Human Dimension of the Environment; Annika Nordlund, Department of Psychology, Umeå Universitet 


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra