Hoppa till innehållet
Så duktiga är Luleåborna på att återvinna
7 september 2018

Så duktiga är Luleåborna på att återvinna

Luleåborna har ökat sin plaståtervinning med hela 100 ton från år 2015 till 2017. Det säger Per-Anders Adolfsson från Luleå MiljöResurs, det kommunala bolaget som tidigare hette Luleå Renhållning. Men det är inte så enkelt som att mer avfall i en container är bra.

– Det man kan se är att Luleå kommun ligger bra till i förhållande till snittet, det vill säga vi samlar mer än snittkommunen i Sverige, berättar Per-Anders Adolfsson, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöchef på Luleå MiljöResurs.

Luleå MiljöResurs är en part i Green North-projektet och är ett kommunalägt bolag som samlar in och återvinner avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Adolfsson har tittat på tre års statistik över hur Luleåborna skött sig med återvinningen mellan åren 2015 och 2017.

Kommunerna i Sverige rapporterar årligen in till Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Bland annat handlar det om hur mycket avfall kommunerna tagit emot under året. Mängden avfall som rapporteras in slås sedan ut på antalet invånare och det går på så sätt att jämföra hur mycket som i snitt återvinns i de olika kommunerna per invånare.

– Eftersom invånarantalet har ökat i Luleå kommun så vill man titta på kilo per invånare. Man ser till exempel att om man jämför 2015 med 2017 så är det ganska statiskt för glas. Där är vi redan ganska duktiga.

Inte heller papper och metall har det skett några drastiska förändringar med. Men för plast är det en betydligt större förändring. Siffrorna har stigit från 7,7 till 9,0 kilo återvunnen plast per invånare. Sammanlagt innebär det det en ökning från 588 till 694 ton.

– Det vill säga på två år har vi ökat med över 100 ton plast som vi har samlat in.

– Plasten är ju ett problem i naturen och i haven. Så vi är ju väldigt glada.

Men mer är inte alltid bättre. Allt eftersom till exempel tidningsprenumeranterna minskar så krymper även insamlingarna av returpapper, som utgörs av till exempel tidningar och reklam. Också det brännbara avfallet har enligt Adolfsson minskat ganska mycket – något de ser positivt på, berättar han:

– Problemet är att många slänger fel i dag, mycket som går att sortera går till brännbart i onödan.

– Så det är ju det man vill, att man sorterar rätt och att det brännbara avfallet ska minska.

Detsamma gäller även det som hamnar i sophinken – matavfallet.

– Det kan man säga är en trend i rätt riktning, man kanske tar vara på mer och inte kastar mat i onödan.

För Lumires del handlar arbetet med att öka källsorterande och återvinning bland annat om att förenkla själva processen:

– Ju närmare man har till att sortera, desto bättre blir det är väl den tanke man har.

De samarbetar bland annat med byggföretag när de bygger nytt och tittar exempelvis på hur soprummen kommer att se ut.

– Det finns ju alltid en strävan efter att bli ännu bättre och vi har ju en vision i Luleå att vi ska bli dubbelt så bra på att källsortera fram till 2030.


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra