Hoppa till innehållet
Green North fas 1 går mot sitt slut – blickar mot framtiden
10 januari 2020

Green North fas 1 går mot sitt slut – blickar mot framtiden

EU-projektet Green North startade med målet att generera smart tillväxt och samverkan mellan företag, akademi och samhälle. Som innovations- och resursplattform har Green North som syfte att stimulera utveckling samt stärka och effektivisera den miljötekniska branschen i Norra Norrland.

 

– Under de senaste tre åren har Green North kunnat etablera sig som en viktig aktör för utveckling miljöteknik. Vi har en mycket viktig roll att föra samman företag, universitet och samhälle i faktiska teknikprojekt” säger projektledare Mats Tysklind, professor i miljökemi vid Umeå universitet och projektledare Green North.

Läs mer om projektet

Läs mer om T3-modellen 

 

 

Projekten

Sedan projektstarten 1 september 2016 har sammanlagt nio delprojekt pågått på olika TRL-nivåer (Technology Readiness Level) som genomförts enligt den s k  T3-modellen. Samtliga projekt genomförs i samverkan mellan forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet och företag.


– Projekten har hög relevans och teknikhöjd och vi lär oss av varandra när vi delar kunskap och prövar olika former av samverkan säger Mats Tysklind och fortsätter:

– Ett resultat är att nya idéer och spinn-off projekt uppstår, också med nya företag, som en följd av samverkan. Green Norths roll att skapa möten mellan forskare och entreprenörer för utveckling av ny innovativ miljöteknik är därför mycket viktig,

Läs mer om de olika delprojekten

 

 

Aktiviteter

Invigningen av projektet skedde 18 oktober 2016 på Miljötekniskt Center i Umeå, som även invigdes officiellt samtidigt. Arrangemanget leddes av Göran Sandberg, professor och tidigare rektor vid Umeå Universitet, idag verkställande ledamot för Wallenbergs stiftelser, Sveriges största privata finansiär inom forskning och innovation.

I anslutning till invigningen hölls ett uppstartsmöte. Det blev två intensiva dagar där vi gick igenom projekten och deltagarna fick möjlighet att lära känna varandra samt presentera sina projekt och funktioner. 

När projektet pågått ett år hölls ett höstmöte den 15 november 2017 i Sävast. Intressenter, delprojektledare, studenter, myndighetsrepresentanter och företagare samlades för att konkretisera det unika samverkansarbetet och samtala om framtidens miljöteknikutveckling. Nya idéer och teknikområden diskuterades i en workshop.

Under vårmötet, i Lövånger i maj 2018, gick Green North in i nästa fas. Temat för mötet var Innovation i samverkan. Delprojektledarna berättade om hur projekten fortskred och vilka lärdomar de hittills införskaffat. Det finns många utmaningar i utveckling av miljöteknik och deltagarna fick information om olika innovationsstöd.  

I mars 2019 blev det dags för en tematisk tvådagarskonferens om hydrotermisk karbonisering, HTC. Tillsammans med Green North forskare och företag redogjorde experter från hela landet men också internationella gäster  om användningsområden och forsknings- och utvecklingsprojekt för  HTC tekniken Konferensen avslutades med en mycket engagerad diskussion om möjligheter med HTC- tekniken men också om administrativa hinder och motstridig lagstiftning.    

Test- och demonstrationsprojekten som initierats av Green North börjar gå mot sitt slut och i december 2019 hölls en konferens i Skellefteå med resultatredovisning och workshop. Delprojektledarna gick igenom sina demonstrationsprojekt och resultaten. Dessutom presenterades två externa exempel på T3-samverkan mellan företag och universitet som fungerat mycket bra. 

– Det är mycket glädjande att se den positiva utveckling i projekten och inte minst att alla medverkande från företag och universitet uttryckte vikten av den mötesplats för teknikinnovationer som Green North skapat, säger Mats Tysklind.

Under tiden har vi följt projekten löpande och publicerat nyheter där vi presenterat deltagarna eller uppdateringar om projekten.

Läs nyheter från projektets gång

 

 

Under 2020 

Missa inte det som händer härnäst! Närmast framför oss har vi bland annat Workshop inom resursutnyttjande: Från avfall till resurs den 29 januari 2020. Därefter kommer vårens konferens den 13 mars 2020 under temat Vad skall vi använda avloppsslammet till i framtiden?

Håll också utkik på hemsidan om andra aktiviteter under våren, dels summering av resultat av Green North åren 2016-2020, dels framåtblickar om utmaningar i en cirkulär ekonomi och nya miljötekniska innovationer.

– Preliminärt planeras vi detta till 22-23 april och har du intresse av viktiga framtidsfrågor som ska du absolut anmäla dig till detta, avslutar Mats Tysklind. 

 

 


Fler artiklar

Återblick till workshopen - Från avfall till resurs

3 februari 2020
I slutet av januari 2020 arrangerade Green North tillsammans med Grön Teknik och Miljöekonomi workshopen från avfall till resurs. På workshopen...

Konferens 3 december: Resultatredovisning och workshop

4 december 2019
Från nya användningsområden av restmaterial till nya metoder för effektiv rening av vatten. Den 3 december pågick en spännande konferens där...

Storaffär för Green North-partnern SpinChem

27 augusti 2019
Umeåföretaget SpinChem, samarbetspartner i Green North-projektet, har tagit hem ett stort samarbetsavtal med ett nordamerikanskt börsbolag.  – Det...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra