Hoppa till innehållet
Green North på möte hos NASA
13 maj 2019

Green North på möte hos NASA

Under slutet på mars till början på april var Green Norths Stina Jansson och Erik Rosenbaum på resa i USA för möten och studiebesök – bland annat på Kennedy Space Center. Här följer några höjdpunkter på resan.

Resan startade på University of Central Florida, där samtal fördes kring en ny, lovande metod med syfte att bli av med klorerade kolföreningar med emulsioner innehållande järn-partiklar.

Därefter följde ett möte med företaget ecoSPEARS, ett företag som Green North samarbetar med och just nu även planerar experiment i labbskala tillsammans med. EcoSPEARS har ensamrätt att nyttja ett patent på en sedimentremedieringsteknik som utvecklats och patenterats av NASA, och i det gemensamma experimentet ska man studera förutsättningarna för att rena bottensediment från Östersjön med höga dioxinhalter genom ecoSPEARS’ produkt Sorbent Polymer Extraction and Remediation System (SPEARS).

Besöket på NASA inleddes med en rundvandring på några av utvecklingslabben. Efter det följde ett möte med två av forskarna inom den grupp som jobbar med in situ resource utilization (ISRU), dvs hur man på bästa sätt nyttjar de resurser som man har tillgång till på en plats. Deras arbete rör delvis hur man under bemannade rymdfärder ska hantera det avfall som genereras. Just nu har man ingen lösning på detta. På internationella rymdstationen (ISS) skickar man antingen tillbaka avfallet till Jorden, eller samlar ihop det i en kapsel som brinner upp i atmosfären på väg ned mot Jorden. På mötet diskuterades dels tekniker för att omvandla avfallsmaterial till gaser och dels till kolmaterial eller andra produkter, och även planerade projekt som fokuserar på att säkerställa att inte giftiga biprodukter bildas vid sådan behandling.

Resan avslutades med en konferens, anordnad av The American Chemical Society. Där besökte Erik och Stina föreläsningar kring världsledande forskning.

Läs mer om Stina Janssons projekt med NASA och rymdskräp här

 

 


Fler artiklar

Uppdatering: Passiv rening av förorenat vatten genom aktiva markfilter

13 maj 2019
Hur har det gått för delprojekten i Green North? Framöver kommer vi att publicera svar från delprojektledarna om var deras projekt befinner sig...

Nils Skoglund får pris av vetenskaplig akademi

17 april 2019
Umeåforskaren Nils Skoglund prisas av Skytteanska samfundet. Skoglund är, utöver sin tjänst som forskare på Umeå Universitet, även delprojektledare...

Lösning för att hantera slamproblemet kan snart vara verklighet i Sverige.

1 april 2019
Under mars månad samlades 35 stycken forskare och företrädare från näringsliv och samhälle i Umeå för att diskutera hur man kan använda...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra