Hoppa till innehållet
Prover tagna vid deponianläggningen i Obbola
27 juni 2017

Prover tagna vid deponianläggningen i Obbola

I början av juni togs det prover vid provytorna vid SCA:s pappersbruk i Obbola. Detta är en del i projektet för framtida eventuell användning av grönlutsslam och aska för täckning av deponier.

Två provytor har byggts upp i samarbete med RagnSells och SCA där mängderna av infiltrerat vatten kontrolleras och mäts två gånger per år. I början av juni fanns projektansvarige Lale Andreas, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, på plats för provtagning tillsammans med en doktorand.
– Vi tog de prover som krävs och de skickades sedan in för analys. Resultaten kommer att samlas i en utvärdering som redovisas vid projekttidens slut, berättar hon.
Syftet med projektet är att utvärdera sluttäckningens funktion och miljöpåverkan och rekommendationer för möjliga förändringar av en våtmark för ökad reningskapacitet kommer att tas fram.


Fler artiklar

Diskutera framtidens miljötekniska samarbeten

16 september 2020
Hur ska norra Sverige konkurrera i den miljötekniska utvecklingen – och skapa samarbetsformer där samhälle, akademi och näringsliv har så god nytta...

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra